mei 12

Mannen weten niet meer wat het is om een man te zijn

0  comments

Tegenwoordig wordt er veel aandacht geschonken aan feminisme. De emancipatie van de vrouw komt steeds meer in de belangstelling, waardoor we ons steeds bewuster worden van het belang van gelijkheid. Maar hoe zit het eigenlijk met de man? 

Onverschilligheid als overlevingsmechanisme 

Sinds het ontstaan van mensheid heeft de man geleerd hoe hij voor zichzelf en zijn gezin moet zorgen. In de prehistorie ging hij jagen om ervoor te zorgen dat zijn vrouw en kinderen konden overleven. Het was van groot belang dat mannen sterk, rationeel en ‘ongevoelig’ waren of zich toch zo toonden. Doorheen de jaren werden mannen steeds meer gewoon om zich van hun sterke kant te tonen.

Tijdens de industriële revolutie waren zij diegenen die gingen werken in de fabrieken om eten op tafel te leggen. Ook de oorlogen hebben geleid tot een versterking van deze genderrol in onze maatschappij. Als man moest je je gevoelens opzijzetten, want dat was de enige manier waarop je er levend ging uitkomen.

De ‘nieuwe man’ aanvaardt zijn gevoeligheid 

Ook de dag van vandaag wordt een jongen opgevoed met het idee dat mannen die hun gevoelens tonen zwak zijn en dus niet succesvol zullen worden. Jong geleerd is oud gedaan, dus de kleine jongetjes die deze verplichte genderrol met de paplepel meekregen groeien uit tot stoere mannen die in geen enkel geval hun ware emoties durven uiten.

Toch zijn er tegenwoordig steeds meer organisaties die zich richten tot gendergelijkheid en begint ook de maatschappij steeds meer het belang hiervan in te zien. Hoewel gendergelijkheid nog niet helemaal een feit is, kan je toch al zien dat er vooruitgang is.

Vrouwen nemen steeds meer hogere posities in en zijn niet langer financieel afhankelijk van de man en mannen durven meer dan ooit hun emoties tonen en vullen daarmee ook zorgverlenende jobs in. Jobs die vroeger zouden toegeschreven zijn als ’typisch vrouwelijk’. Wat verandert dat voor onze samenleving en onze relaties?

Het mens-zijn centraal zetten 

We gaan steeds meer naar een samenleving waar mens-zijn centraal staat. Wat is de impact daarvan op onze samenleving?

Mannen zijn niet langer échte mannen. In plaats van te jagen op hun prooi en te vechten om te overleven, gaan ze nu ook thuisblijven, voor de kinderen zorgen, het huishouden doen en een deel van de vrouwelijke rol op zich nemen en vrouwen nemen steeds meer het heft in eigen handen om voor hun gezin te zorgen. Niet iedereen is voorstander van gendergelijkheid. Sommige mensen blijven liever vastzitten in de ‘goede ouwe tijd’, maar was die tijd écht zo goed?

Wanneer het mens-zijn centraal staat, dan zal er minder druk op de man én vrouw komen te liggen. Zowel man als vrouw kunnen zichzelf zijn en doen wat ze echt graag doen. Ze durven hun emoties uiten, waardoor ze meer zichzelf kunnen zijn. Het onderdrukken van emoties heeft veel nadelen. Wanneer we ons emoties onderdrukken, dan stellen we onszelf niet in staat om anderen te begrijpen. We doen zonder te voelen, met alle gevolgen van dien. Emoties zorgen ervoor we kunnen meeleven met anderen en dat we goed van kwaad kunnen onderscheiden.

Wanneer we ons tot onze emoties richten en ze onder ogen durven zien, zullen misdaden drastisch verminderen. Gelijkheid is dus belangrijk, want het zorgt voor een gevoel van eenheid en versterkt daardoor de band tussen mensen onderling. Eigenlijk kunnen we stellen dat gelijkheid zorgt voor vrede! 

Heeft gendergelijkheid ook nadelen?

Wanneer we een rol opgelegd krijgen, dan zorgt dit voor duidelijkheid. Door de vastgeroeste genderrol weten we hoe we ons moeten gedragen. Dat zorgt voor stabiliteit en zekerheid. Mannen weten dat ze een beschermende rol moeten aannemen en ook vrouwen weten precies wat hen te doen staat: zorgen voor hun man en kinderen.

Wanneer deze rollen beginnen te vervagen, dan komt er onzekerheid. Als mannen galant de deur voor vrouwen openhouden, dan zijn ze holbewoners en als ze de deur voor hun gezicht toeslaan, dan zijn het lompe boeren. Dezelfde verwarring geldt ook voor vrouwen: een vrouw die te sexy gekleed gaat is een losbol opzoek naar een avontuurtje en als ze zich te mannelijk kleed, dan is ze een lesbo.

Hoe moeten ze zich nog gedragen? Deze verwarring heeft een grote impact op ons en kan ervoor zorgen dat we onzeker zijn in onze relaties. 

Wat betekent dat dan voor onze relaties? 

Gendergelijkheid heeft ook gevolgen voor onze persoonlijke en zakelijke relaties. In zakelijke relaties zorgt gendergelijkheid voor meer mogelijkheden. Er is niet langer sprake van vooroordelen waardoor je dezelfde kans krijgt als man of vrouw. Hierdoor kunnen zowel man als vrouw hun volle potentieel benutten, waardoor ze zich gelukkiger voelen en waardoor er ook geen talent aan de wereld ontnomen wordt.

Onze zakelijke relaties hebben sowieso ook invloed op onze persoonlijke relaties. Wanneer partners gelukkig zijn in hun werksituatie, zullen zij minder gestresseerd zijn, waardoor ze geen extra druk leggen op hun wederhelft. Gendergelijkheid zorgt er ook voor dat beiden partners evenveel bijdragen aan de relatie. De ene partner is niet langer afhankelijk van de andere, waardoor ze beiden meer zelfstandigheid en vrijheid hebben.

De verwarring die gendergelijkheid met zich meebrengt kan echter wel zorgen voor onderlinge frustraties. Niemand weet nog hoe hij zich moet gedragen en wanneer een partner zich ‘verkeerd’ gedraagt, dan kan dit leiden tot misgenoegen van de wederhelft.

Hoe kunnen partners dan in harmonie samenleven? Het moeilijkste is het begin van de relatie, omdat je dan nog niet precies weet wat de andere van je verwacht. Naarmate de relatie vordert zal het eenvoudiger worden. Je leert elkaar kennen en je kan je perfect op elkaar afstemmen.

Een evenwicht houden is belangrijk voor de relatie. Dit evenwicht kan je bereiken door voldoende met elkaar te communiceren en open te staan voor elkaars gevoelens en gedachten. De man is dan misschien niet langer meer een ‘echte’ man, maar is dat wel nodig? 


Tags


You may also like

10 tips voor het beheersen van small-talk

10 tips voor het beheersen van small-talk

Liefde: Interraciale relaties en racisme

Liefde: Interraciale relaties en racisme
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350